Thore har fått bekreftet disse championat:

🏅🏆🎉🎉

Norsk Champion
Svensk Champion
Finsk Champion
Dansk Champion
Litauisk Champion
Han mangler nå bekreftelse fra FCI i Belgia på Internasjonal tittel CIB

GARBOSO